energiezuinige verkeerscentrale

In opdracht van Rijkswaterstaat is in 2010 samen met ingenieursbureau Primum een onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor de realisatie van een energiezuinige verkeerscentrale in Geldrop.

Het doel van de opdracht was het bepalen van reeele, haalbare maar ook prikkelende en uitdagende duurzaamheidseisen voor de aanbesteding van een nieuw te bouwen verkeerscentrale.

Dit moest er toe leiden  de concrete maatregelen met betrekking tot duurzaamheid in beeld te brengen .Het resultaat is een rapportage die deze maatregelen beschrijft, de bijdrage aan duurzaamheid toelicht en een advies geeft over de toe te passen duurzaamheidseisen bij de aanbesteding.  Met daarbij   in ieder geval de vereiste GreenCalc-score, EPC Waarden en EMVI criteria.