Artec/Smelt wint prijsvraag

Op 12 mei 2015 is tijdens een bouwhuiscafe de 1e prijs uitgereikt aan ARTEC / Smelt vastgoedmanagement voor hun inzending op de prijsvraag voor de appél-woning in Apeldoorn.

Deze prijsvraag is uitgeschreven omdat het in 2015 vijftig jaar geleden is dat er 96 Appèl-woningen in de wijk Kerschoten werden gebouwd. Op 19 december 2014 heeft de Belangenvereniging Het Appèl-Kerschoten met het overhandigen van de “sleutel van de toekomst” aan wethouder Olaf Prinsen van de Gemeente Apeldoorn en aan een eerste bewoner van de Appèl-woning, een nieuw appèl gedaan op zowel bewoners als de gemeente om een hernieuwd veranderingsproces in gang te zetten. De prijsvraag  heeft als doel een toekomstvisie te ontwikkelen voor de Appèl-woning en de directe woonomgeving vanuit een vernieuwd casco denken in directe relatie tot de openbare ruimte.

Met hun “cafetaria”model  hebben ARTEC en Smelt een strategie bedacht die bewoners  houvast biedt bij het nemen van toekomstgerichte beslissingen over gebruik van de woning en het energieverbruik. Zo kunnen bewoners lang(er) in hun eigen woning in hun geliefde buurt blijven.