nieuwbouw studentenhuisvesting Apeldoorn

In Apeldoornzijn 75 studenteneenheden gebouwd voor de Wittenborg University for applied sciences.

De eenheden zijn allemaal zelfvoorzienend. Met een eigen badkamer, keuken en een eigen  duurzame installatie. Iedere eenheid heeft een eigen warmtepomp.

Ook zijn er algemene voorzieningen zoals een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte , een ruimte voor wasmachines, een fietsenstalling en een gemeenschappelijk (dak)terras.

De bouwwijze is een mix van traditioneel bouwen met veel prefab. Nadat de draagstructuur van kalzandsteen is gebouwd wordt deze in z’n geheel bekleed met stalen sandwich elementen waarop een gevelafwerking komt. Ofwel een zwarte felsplaat of een witte cementgebonden plaat.

Bij iedere eenheid en over de gevel verspreid zijn gekleurde glazen balkonhekjes aangebracht.

De bouw is begin 2022 begonnen en begin 2023 voltooid.

11 januari 2023 zijn de appartementen geopend door de wethouder onderwijs, dhr ten Berge.

Bouwer: Weever bouw , Kampen

Constructeur: Constabiel Velp

Opdrachtgever: University Campus bv