studie woningbouw buitengebied Lieren

Om de discussie aan te scherpen is op verzoek van architectuurcentrum Bouwhuis in Apeldoorn voor het landelijk gelegen Lieren, gemeente Apeldoorn, een studie naar uitbreidingsmogelijkheden gemaakt.

In deze studie zijn voor het deel aan de westkant van Lieren  2 type’s verkavelingen ontworpen. De eerste, de “boerderij” verkaveling, gaat uit van clusters van grotere en kleinere volumes met woningen. Zoals de erven van boerderijen zijn samengesteld uit hoofdgebouwen en bijgebouwen.

Het tweede type verkaveling is een radicaal andere. Dit gaat uit van zoveel mogelijk openheid en doorzicht naar het omringende landschap. Daartoe zijn de woningen halfverdiept en gedeeltelijk overgroeid gemaakt. Zo is het beeld aan één kant dat van een glooiend en groen landschap. Aan de andere kant laten de woningen zich zien. Voor beide verkavelingen zijn woningtypes en aanzichten ontwikkeld.